I Rok – Studium Biblijne

I rok szkoły to Studium Biblijne, które stanowi podstawę programu nauczania. Jego celem jest zbudowanie w sercach studentów mocnych fundamentów Słowa Bożego. Program I roku ofiarowany jest w formie Nauki Zaocznej co drugą sobotę w godz. od 10:00 do 18:00, oraz w formie Nauki Korespondencyjnej.

Kursy I roku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dać studentom solidną podstawę biblijną, z naciskiem na zagadnienia dotyczące wiary, łaski, bezwarunkowej miłości Boga, posługi Ducha Świętego i kompletnego dzieła odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa za sprawą Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania.

O ukończeniu programu decyduje:

  • Pomyślne zaliczenie testu pisemnego kończącego każdy kurs.
  • Wolontariat – celem Charis jest nie tylko nauczanie prawd biblijnych, lecz także ich praktyczne zastosowanie w życiu. Z tego powodu studenci są zobowiązani do uczestniczenia jako wolontariusze w praktycznej służbie kilka razy w ciągu roku szkolnego. Można służyć w lokalnym kościele, w Charis Polska, lub innych służbach zatwierdzonych przez Charis. Istnieje wiele możliwości służenia w zależności od zainteresowań, uzdolnień i dyspozycyjności studenta.
  • Zakończenie całorocznego programu codziennego czytania Biblii.
  • Obecność na zajęciach.

Certyfikat Ukończenia Studium Biblijnego

* Po zakończeniu programu pierwszego roku studenci otrzymają Certyfikat Ukończenia Studium Biblijnego.

*  Tylko studenci z Certyfikatem Ukończenia Studium Biblijnego są uprawnieni do podjęcia II roku szkolenia

Tylko studenci z Certyfikatem Ukończenia Studium Biblijnego są uprawnieni do podjęcia II roku szkolenia

Leave a Reply

Zostaw swój adres email i bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", w celach promocji służby oraz książek związanych ze służbą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie pisząc na mail info@zyciesozo.com.