Nauczyciele

Naszą grupą nauczycieli są:

 

Łukasz Buchnajzerdyrektor szkoły biblijnej Charis Bible College Polska. Absolwent Charis Bible College Polska. Otrzymał ordynację od Andrew Wommack Ministries.

 

 

 

WYKŁADOWCY WIRTUALNI – to główni nauczyciele z głównego kampusu Charis Bible College Woodland Park, Kolorado, których wykłady będą oferowane w formie DVD, lub drukowanych podręczników (transkrypt wykładu).

 

Wirtualnymi wykładowcami są:

Andrew Wommack_smallAndrew Wommack – Prezes i Założyciel.
Andrew wnosi ze sobą do każdego kursu prostotę Słowa Bożego oraz objawienie łaski. Dzięki temu, że studiuje Pismo Święte już od wielu dekad, Andrew potrafi nauczać Słowa Bożego w sposób praktyczny i pełen mocy. Kursy, które prowadzi to: Pewny Fundament, Podstawy sprawiedliwości, Relacja z Bogiem, Wzrastanie w służbie oraz wiele innych. Studenci mogą się spodziewać, że otrzymają prawdę Bożego Słowa od kogoś, kto żyje wszystkim, czego naucza.

 

Wendell ParrWendell Parr
Dzieląc się ponad trzydziestoletnim doświadczeniem służby, Wendell otwiera swoje życie nauczając o fundamentalnych prawdach chrześcijańskiej wiary. Jako były pastor i nauczyciel Słowa Bożego, Wendell rozkłada Pismo Święte na części, aby dać studentom korzystną pozycję, której będą mogli używać w swojej drodze z Chrystusem. Poprzez kursy takie jak: Duch Święty, Przegląd Starego Testamentu oraz Przegląd Nowego Testamentu, studenci będą mieli lepsze zrozumienie Słowa Bożego i tego, w jaki sposób je wykładać.

 

Barry BennettBarry Bennett
Barry wnosi na swoje zajęcia lata nauczania Słowa Bożego oraz misjonarskie doświadczenie nabyte w Ameryce Południowej. Dzieląc się doświadczeniem życia, Barry potrafi wprowadzić przejrzystość i zrozumienie w takich tematach Słowa Bożego, w których toczą się największe dyskusje. Niektóre z jego kursów to: Odpowiedzi na ważne pytania, Uzdrowienie, Prawa Królestwa Bożego  oraz kurs Uczniostwo. Studenci zdobędą nie tylko poznanie, ale także mądrość by wiedzieć, w jaki sposób stosować Słowo Boże w życiu i służbie.

 

Greg MohrGreg Mohr
Greg Mohr jest dyrektorem w Charis Bible College w Woodland Park, Kolorado. Przemawia na konferencjach, jest autorem książek i jest pastorem seniorem kościoła River Church w mieście Decutar w stanie Teksas, w którym służył przez dwadzieścia cztery lata jako pastor. Jest absolwentem szkoły biblijnej Rhema Bible Training Center w mieście Broken Arrow w stanie Oklahoma. Uzyskał stopień magistra z przywództwa na uniwersytecie Southwestern Christian University w mieście Bethany w stanie Oklahoma. Greg jest mężem swojej najlepszej przyjaciółki, Janice. Mają czworo dzieci i dziesięcioro wnucząt.

 

Daniel AmstutzDaniel Amstutz
Daniel jest dziekanem profilu III roku uwielbienie/sztuka oraz jest dyrektorem Szkoły Uzdrowienia w Charis Bible College w Woodland Park, Kolorado. Jest doświadczonym i ordynowanym do służby usługującym, oraz autorem pieśni chrześcijańskich i muzykiem sesyjnym. Przez całe życie posiada pasję do tego, aby sztuka była używana na Bożą chwałę. Posiada stopień licencjata ze studiów muzycznych na Uniwersytecie Kolorado, ze specjalizacją wokalną, oraz stopień licencjata teologii z Christian Life School of Theology. Daniel jest żonaty trzydzieści dziewięć lat oraz ma dwoje dorosłych dzieci i troje wnucząt.

 

Pastor Lawson Perdue
Pastor Lawson stawia swoim studentom wyzwanie, aby wyszli poza swoje ramy, kładąc nacisk na obfite życie oraz tożsamość w Jezusie Chrystusie. Prowadzi kursy: Przymierza Biblijne, List do Rzymian oraz Rzeczywistości w Chrystusie. Pasja i gorliwość Lawsona do Słowa Bożego inspiruje studentów do tego, aby wychodzili poza normy i wchodzili w życie, które zapewnił dla nich Chrystus.

 

 

Arthur MeintjesArthur Meintjes
Arthur wpływa na swoich uczniów przesłaniem o Bożej bezwarunkowej miłości i miłosierdziu, mówiąc o tym, jak bardzo Bóg pragnie podnosić i odnawiać ludzi. Przez takie kursy jak „Serce Ewangelii” czy „Kim jest człowiek” studenci otrzymują głębsze zrozumienie łaski, która uzdalnia i jest potrzebna do życia w pobożności.