Szkoła

Charis Bible College Polska (Charis) to nieakredytowana Szkoła Biblijna z siedzibą w Łodzi. Stawiamy na praktyczne nauczanie. Szkoła jest dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże powołanie w swoim życiu i przygotować się do służby. Przeznaczona jest również dla tych, którzy pragną zbudować osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Charis oferuje idealne warunki do przemiany poprzez zmianę sposobu myślenia, które jest odnawiane przez Słowo Boże. Dla jednych może to być okazją do odbudowy ich życia i odnowienia wiary. Dla drugich będzie początkiem nowej przygody z Bogiem. Inni z kolei odkryją Boże powołanie dla całego swojego życia.

Charis Polska oferuje następujące programy nauczania:

I rok – Studium Biblijne – poświęcony jest budowaniu podstaw biblijnych poprzez studiowanie Słowa Bożego.

II rok – Studium Praktycznej Służby – obejmuje kontynuację studiowania Słowa Bożego w połączeniu z praktycznym zastosowaniem jego nauk. Po zakończeniu programu drugiego roku studenci otrzymują dyplom Charis Bible College.*

III rok – Studium Przywództwa – to program podyplomowy, przeznaczony wyłącznie dla absolwentów Charis. Jest to program szkoleń i mentoringu, który przygotowuje studentów do wypełnienia ich unikalnego powołania Bożego. 

W naszym programie na trzecim roku oferujemy ekskluzywną mieszankę zajęć z zakresu przywództwa, duszpasterstwa, nauczania, ewangelizacji i szkoły biznesu. Rozwijaj swoje talenty w otoczeniu instruktorów i kolegów z klasy, którzy podzielają Twoją pasję. Rozwijaj swoje umiejętności w Charis na Studium Przywództwa.

Ponieważ dyplom otrzymany w Charis Polska jest uznawany i honorowany przez Andrew Wommack Ministries, absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na podyplomowe studia oferowane nie tylko przez Charis Polska, ale także przez Charis USA i inne Szkoły Charis na świecie.