Historia CBC

Założenie szkoły biblijnej było ostatnią rzeczą, o jakiej myślał Andrew Wommack. Nie dlatego, że był przeciwnikiem szkoły biblijnej, ale po prostu dlatego, że widział tak wielu absolwentów szkół biblijnych, którzy nie reprezentowali godnie Królestwa Bożego. Nie chciał, aby jego nazwisko było wiązane ze szkołą, która nieodpowiednio przygotowywała swoich studentów do służby. Był przekonany, że samo przygotowanie akademickie nie jest wystarczające.

Jednak Pan położył na sercu Andrew fragment z 2 Listu do Tymoteusza 2:2. Paweł pisał do Tymoteusza i nakazał mu, aby przekazał wiedzę zaufanym i wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać innych. Andrew czuł frustrację próbując tego dokonać do 1993 roku. Wtedy Bóg pokazał mu przełomowy sposób prowadzenia szkoły biblijnej. Zrozumiał, że to musi być coś więcej niż tylko przekazywanie wiedzy. Ta szkoła miała być przygotowaniem kobiet i mężczyzn do służby poprzez wyjątkowe połączenie nauczania Słowa Bożego z praktycznym szkoleniem.

Andrew zgromadził nauczycieli, którzy podzielali jego wizję i otworzył Charis Bible College w 1994 roku. Grupa pierwszych trzydziestu trzech absolwentów ukończyła szkołę w 1996 roku. Obecnie setki studentów uczęszczają na zajęcia na terenie kampusu Kolorado.

Wizja Andrew, żeby szkolić ludzi, nie zatrzymała się na Charis Bible College w Kolorado. W 1997 roku powstała pierwsza filia Charis w Anglii – Charis Bible College – U.K.  Od tego czasu filie szkoły powstały i powstają nadal w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Aby dowiedzieć się więcej o Andrew Wommack Ministries przejdź do www.awmi.net