O nas

Charis Bible College koncentruje się na ludziach wierzących i na wzroście ich zrozumienia kim jest Bóg i kim On jest w nich. Jesteśmy nastawieni na wyposażanie wierzących do ich unikalnej służby poprzez nauczanie jak dzielić się z innymi Ewangelią i jak czynić innych uczniami Słowa Bożego.

Każdy wierzący jest powołany by być sługą Chrystusa. Niektórzy są powołani by być pastorem, niektórzy by prorokować, niektórzy do ewangelizacji itd. Ale jako wierzący, wszyscy jesteśmy powołani, aby pójść dalej i nauczać innych!

My w Charis wierzymy, że skuteczna służba może zdarzyć się tylko wtedy, kiedy sami zrozumiemy kim jest Bóg i nawiążemy swoją własną i osobistą relację z Nim. Kiedy zrozumiemy łaskę i miłość Boga oraz naszą tożsamość w Nim, będziemy mogli bez specjalnego wysiłku wpłynąć na nasz świat!

Kiedy pozwolisz Chrystusowi ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE, nie będziesz mógł się powstrzymać, aby ZMIENIĆ SWÓJ ŚWIAT!

Szkoła Biblijna „Charis Bible College” jest służbą Centrum Chrześcijańskiego „Życie Sozo”.

Nasza wizja:

Przemiana życia, szkolenie liderów i zmienianie świata.

Naszą misją jest:

Wyposażanie wiernych mężczyzn i kobiety do pracy w służbie poprzez nauczanie prawd duchowych, przekazywanie wiedzy biblijnej, prowadzenie w praktycznym usługiwaniu oraz utwierdzanie ich w przesłaniu o bezwarunkowej miłości i łasce Bożej.